13-01-2022

De informatie op Twingatrack.nl is alleen bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie wordt geleverd door Twingatrack.nl en hoewel we ernaar streven om de informatie up-to-date en correct te houden, geven we geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot Twingatrack.nl of de informatie, producten, diensten of gerelateerde afbeeldingen op Twingatrack.nl voor welk doel dan ook.
Elk vertrouwen dat u stelt in dergelijke informatie is daarom strikt op eigen risico.
In geen geval zijn wij aansprakelijk voor verlies of schade, inclusief maar niet beperkt tot indirecte of gevolgschade of schade, of enig verlies of schade die voortvloeit uit verlies van gegevens of winst die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van Twingatrack.nl.
Via Twingatrack.nl kunt u doorlinken naar andere websites die niet onder controle staan ​​van Twingatrack.nl. We hebben geen controle over de aard, inhoud en beschikbaarheid van die sites. Het opnemen van links impliceert niet noodzakelijk een aanbeveling of onderschrijft de standpunten die erin worden geuit.
Er wordt alles aan gedaan om Twingatrack.nl soepel te laten draaien. Twingatrack.nl neemt echter geen verantwoordelijkheid voor en is niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van Twingatrack.nl vanwege technische problemen buiten onze controle.

0
0
0