13-01-2022

Dit privacybeleid legt uit hoe wij “TWINGATRACK”, "wij", "ons" en "onze" persoonlijke gegevens verzamelt, gebruikt, deelt en beschermd en welke privacyrechten u heeft.
Op het moment dat wij deze gegevens delen met onze partner TELTONIKA is ook het privcaybeleid van TELTONIKA van toepassing, u kunt dit vinden op https://teltonika-gps.com/policies-certificates/privacy-policy/
Dit privacybeleid is van toepassing op alle natuurlijke personen die de diensten van Twingatrack gebruiken, hebben gebruikt, de intentie hebben deze te gebruiken, of anderszins gerelateerd zijn aan ons en (of) onze diensten.
Dit privacybeleid is van toepassing op persoonsgegevens van natuurlijke personen, niet op gegevens van rechtspersonen.
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van uw persoonlijke gegevens die worden verzameld tijdens uw gebruik van onze websites. Specifieke categorieën van persoonlijke gegevens en acties die worden ondernomen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunnen verschillen, afhankelijk van de website of het systeem dat u gebruikt, maar Twingatrack zal geen persoonlijke gegevens verwerken buiten het bereik dat wordt beschreven in dit privacybeleid.
1. GEGEVENSBEHEERDER
Wij zijn verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens.
2. INFORMATIE DIE WE VERZAMELEN EN HOE WE DEZE GEBRUIKEN
2.1. INFORMATIE DIE WIJ AUTOMATISCH VERZAMELEN VIA DE WEBSITE VAN TWINGATRACK OF ONZE E-MAILS
Wanneer u onze website https://twingatrack.nl bezoekt of onze e-mails gebruikt, gebruiken we cookies om bepaalde informatie automatisch van uw browser te verzamelen door het gebruik van cookies en pixels van tools zoals Google Analytics en Google Ads . Ons gebruik van cookies wordt in meer detail besproken in ons cookiebeleid dat hier beschikbaar is.
De informatie die we automatisch verzamelen, omvat:
- persistent identifiers (IP-adressen, browsertype, Internet Service Provider (ISP), verwijzende URL, exit-pagina's, besturingssysteem, datum-/tijdstempel);
- gebruiksgegevens (informatie over hoe u met onze webpagina omgaat);
- geschatte locatie (bijv. dichtstbijzijnde stad of gemeente);
We gebruiken deze informatie voor het uitvoeren van analytische en profileringsactiviteiten, waaronder het verbeteren van de efficiëntie van onze interne processen en procedures en de algehele kwaliteit van de producten en diensten die we leveren, en het creëren van klantprofielen om relevante producten en diensten voor te bereiden.
Juridische basis voor het verzamelen van deze informatie is ons legitieme belang om ons aanbod te verbeteren. Waar we cookies gebruiken om deze informatie te verzamelen en te verwerken, is de wettelijke basis uw toestemming.
2.2. DIRECTE MARKETING
We gebruiken uw e-mailadres dat u opgeeft wanneer u zich abonneert op onze nieuwsbrief of wanneer u ons een vraag stuurt om u onze offertes, informatie,, aanbiedingen en ander marketingmateriaal te sturen. We kunnen u ook vragen een klantenenquête in te vullen of andere berichten met betrekking tot ons bedrijf te verzenden.
Wettelijke basis om uw e-mailadres voor dit doel te gebruiken, is uw toestemming, wanneer u uw e-mailadres opgeeft door u te abonneren op onze nieuwsbrief, of ons legitieme belang om ons bedrijf uit te breiden en onze klanten te informeren over nieuws met betrekking tot Twingatrack, wanneer u ons uw e-mailadres verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze diensten.
U kunt op elk moment niet akkoord gaan met dergelijk gebruik van uw e-mailadres door op "uitschrijven" te klikken in het bericht dat u van ons ontvangt.
2.3. BEHEER VAN KLANTENRELATIES EN VERWANTE VERWERKING
De focus van Twingatrack ligt op de B2B-markt, maar we moeten persoonlijke gegevens verzamelen van werknemers of vertegenwoordigers van onze klanten.
Als u optreedt in de hoedanigheid van een werknemer of een vertegenwoordiger van onze klant (of een potentiële klant) en met ons communiceert of anderszins relaties met ons heeft, kunnen we uw (contact)gegevens verwerken, zoals voornaam, achternaam, functietitel , organisatie, telefoonnummer, e-mailadres, betalings-ID's en andere persoonlijke informatie die u verstrekt.
- om een ​​verkoop- of servicecontract aan te gaan met u of de organisatie waarvoor u werkt;
- om met u te communiceren in verband met de overeenkomst die wij met u zijn aangegaan of met de organisatie waarvoor u werkt;
- om geld te factureren en te innen dat u (of de klant die u vertegenwoordigt) aan ons verschuldigd is. Dit omvat het sturen van e-mails, facturen, ontvangstbewijzen en het waarschuwen als we informatie over betalingen moeten verduidelijken;
- om op te volgen na correspondentie (live chat, e-mail of telefonische vragen);
- om met u te communiceren over onze producten en om klantenondersteuning te bieden;
- om financiële transacties te verifiëren en nalevingscontroles uit te voeren;
- om samen te werken met openbare en overheidsinstanties, rechtbanken of regelgevende instanties in overeenstemming met onze wettelijke verplichtingen onder toepasselijke wetgeving voor zover dit de verwerking of openbaarmaking van persoonlijke gegevens vereist;
- om persoonlijke eigendommen te beschermen of de veiligheid te waarborgen, en rechtsmiddelen na te streven die ons ter beschikking staan ​​en onze schade te beperken;
- om de inhoud van uw communicatie te delen met onze vertegenwoordigers van de klantenservice om ervoor te zorgen dat we service van hoge kwaliteit leveren, helpen bij de training en ontwikkeling van Teltonika-vertegenwoordigers en in het algemeen onze klantenservice aan u verbeteren.
2.4. LEVERING VAN ONZE DIENSTEN
Wanneer u onze diensten gebruikt, is de gegevensbeheerder van uw persoonlijke gegevens over het algemeen uw werkgever of een andere entiteit die onze producten en diensten gebruikt. In deze gevallen treden wij over het algemeen op als gegevensverwerker in overeenstemming met de verwerkersovereenkomst die is gesloten als onderdeel van onze overeenkomst met de klant over dienstverlening.
Er zijn echter bepaalde beperkte soorten persoonsgegevens die we verwerken in de hoedanigheid van gegevensbeheerder. We gebruiken cookies en andere volgtechnologieën om een ​​deel van deze informatie te verzamelen. De persoonlijke gegevens die we verzamelen, kunnen zijn:
- inloggegevens van uw account (zoals uw e-mailadres, gebruikersnaam en wachtwoord);
- gebruikerservaringsgegevens (gebruikersinteractie met het systeem, zoals uw bezochte pagina's of muisbewegingen);
- andere servicegerelateerde gegevens.
Wij gebruiken bovengenoemde persoonsgegevens om u in staat te stellen gebruik te maken van onze diensten. We kunnen de persoonlijke gegevens ook gebruiken om gebruiksanalyses uit te voeren, verbeteringen door te voeren en zakelijke beslissingen te nemen. De persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt om u serviceondersteuning te bieden en de stabiliteit van onze service te waarborgen.
De rechtsgronden waarop we vertrouwen om gegevens voor de bovengenoemde doeleinden te verwerken, zijn de noodzaak om een ​​contract uit te voeren (wanneer we de beschikbaarheid en functionaliteit van onze services willen garanderen) en onze legitieme belangen om onze services te verbeteren (wanneer we gebruiksanalyses uitvoeren).
3. HOE WIJ UW INFORMATIE DELEN?
3.1. ANALYSE
Twingatrack maakt op onze website gebruik van webanalysediensten van derden, zoals Google Analytics. Deze analysediensten kunnen informatie verzamelen over uw activiteiten op onze sites om ons te helpen analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken, en om de bruikbaarheid en klantervaring te verbeteren. Google Analytics kan klikken, muisbewegingen en scrollactiviteiten, andere activiteiten die u vrijwillig op onze Sites uitvoert, registreren.
U kunt hier meer informatie vinden over de gegevens die door de tools van Google worden verzameld. U kunt zich ook afmelden voor Google Analytics door de browser-add-on van Google te installeren.
3.2. E-MAIL COMMUNICATIE
Wij gebruiken mailingsysteem voor onze e-mailmarketing. Wanneer u gegevens invoert op onze website om u te abonneren op onze nieuwsbrief, wordt de informatie opgeslagen op servers in de Verenigde Staten, zodat uw informatie kan worden overgedragen naar, opgeslagen of verwerkt in de Verenigde Staten (zie ook paragraaf 4 van dit Privacybeleid).
Met behulp van de cookies kunnen we de prestaties van onze nieuwsbriefcampagnes analyseren. Het mailsysteem legt gegevens vast over uw interacties met onze e-mails, zoals op welke links u in een e-mail klikt. Het doet dit door automatisch single-pixel gifs, ook wel web beacons genoemd, in elke e-mail te plaatsen. Lees voor meer gedetailleerde informatie de Cookieverklaring van het door ons gebruikte mailsysteem.
3.3. PARTNERS
Twingatrack deelt uw persoonsgegevens met andere partners wanneer diensten worden geleverd. Voordat we bijvoorbeeld uw bestelling vanuit Teltonika verzenden, moeten we uw informatie delen met onze logistieke dienstverlener om de verzending te regelen.
Uw persoonsgegevens kunnen in sommige gevallen ook worden gedeeld met verschillende soorten professionele dienstverleners aan ons, zoals auditors, advocaten, financiële adviseurs en andere dienstverleners.
4. INTERNATIONALE OVERDRACHTEN
Over het algemeen geven we alleen persoonlijke gegevens door buiten de EU of de EER als is vastgesteld dat het ontvangende gebied een passend beschermingsniveau biedt of als we een contract hebben dat is gebaseerd op standaard contractuele clausules en (of) andere documenten die zijn goedgekeurd in overeenstemming met met de AVG.
U hebt het recht om contact met ons op te nemen om meer informatie te ontvangen over de veiligheidsmaatregelen die we hebben getroffen bij de overdracht van gegevens naar derde landen.
5. HOE LANG WIJ UW GEGEVENS BEWAREN?
We bewaren persoonlijke gegevens wanneer we een voortdurende legitieme zakelijke of juridische noodzaak hebben om dit te doen, en onze bewaartermijnen variëren afhankelijk van het type gegevens dat erbij betrokken is. De criteria die worden gebruikt om onze bewaartermijnen te bepalen, omvatten over het algemeen:
- de tijdsduur dat we een doorlopende relatie met u hebben (bijvoorbeeld zolang u een account bij ons heeft of gebruik blijft maken van onze diensten);
- of we een wettelijke verplichting hebben om de gegevens te bewaren (bepaalde wetten vereisen bijvoorbeeld dat we uw transacties gedurende een bepaalde periode bewaren voordat we ze kunnen verwijderen).
Sommige soorten persoonsgegevens hebben een vaste bewaartermijn, namelijk:
- gegevens verzameld via website-analyse worden maximaal 26 maanden bewaard;
- cookies zijn doorgaans maximaal 24 maanden geldig. U kunt ze op elk moment verwijderen;
- we gebruiken uw e-mailadres voor marketing tot 12 maanden na uw laatste reactie op onze communicatie;
- we kunnen de gegevens van de Klant die verband houden met het gebruik van de Service tot 12 maanden bewaren.
In sommige gevallen kunnen persoonlijke gegevens voor een langere periode worden opgeslagen als opslag van persoonlijke gegevens nodig is om onze legitieme belangen of die van derden te beschermen, bijv. bij een juridisch geschil.
6. UW RECHTEN
Als betrokkene heeft u het recht om:
- bevestiging te krijgen of er al dan niet persoonsgegevens worden verwerkt en, waar dat het geval is, toegang tot de persoonsgegevens;
- correctie vragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren. Hierdoor kunt u eventuele onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben, laten corrigeren;
- verwijderen van uw persoonsgegevens vragen. Hiermee kunt u ons vragen om persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen als er geen goede reden voor ons is om deze te blijven verwerken. U hebt ook het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te verwijderen of te verwijderen wanneer u gebruik heeft gemaakt van uw recht om bezwaar te maken tegen verwerking (zie hieronder);
- bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens wanneer we ons baseren op een legitiem belang (of dat van een derde partij) en er is iets aan uw specifieke situatie waardoor u bezwaar wilt maken tegen verwerking op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer we uw persoonlijke gegevens verwerken voor direct marketingdoeleinden;
- uw toestemming intrekken;
- om de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens te verzoeken. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van persoonlijke informatie over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan;
- om de overdracht van uw persoonlijke gegevens aan een andere partij te verzoeken in bepaalde formaten, indien mogelijk;
- een klacht indienen bij een toezichthoudende instantie. Als u in de EU woont en u meent dat uw privacyrechten zijn geschonden, kunt u een klacht indienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit van het land van uw woonplaats. U kunt de lijst en contactgegevens van de gegevensbeschermingsautoriteiten van de EU hier vinden - http://ec.europa.eu/newsroom/article29/document.cfm?action=display&doc_id=50061.
7. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID
We herzien ons privacybeleid regelmatig en we zullen eventuele updates op deze webpagina plaatsen: https://twingatrack.nl/privacy-beleid U bent verplicht op de hoogte te zijn van eventuele wijzigingen daarin.
8. CONTACTGEGEVENS
Als u privacy gerelateerde vragen, klachten of problemen heeft en contact wilt opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (DPO) van Twingatrack, stuur dan een e-mail naar [email protected]. Bij het indienen van een verzoek dient u zich te identificeren en uw verzoek te specificeren.
U kunt ook contact met ons opnemen door te schrijven naar dit adres:
Twingatrack.nl
Waaldijk 87
5327AB Hurwenen

0
0
0